Home BẾP ĐIỆN TỪ + HỒNG NGOẠI CANZY

Danh mục sản phẩm

BẾP ĐIỆN TỪ + HỒNG NGOẠI CANZY
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ-3002GS

Mã sản phẩm : CZ-3002GS
Bếp điện từ Canzy CZ-3002GS
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-3002GS
- 25 %
Giá bán : 5.985.000đ
5.985.000đ
7.980.000đ
-25%

Bếp đôi điện từ Canzy CZ-3002SS

Mã sản phẩm : CZ-3002SS
Bếp đôi điện từ Canzy CZ-3002SS
Xuất xứ : MALAYSIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-3002SS
- 25 %
Giá bán : 5.985.000đ
5.985.000đ
7.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 400-3GES

Mã sản phẩm : CZ 400-3GES
Bếp điện từ Canzy CZ 400-3GES
Xuất xứ : Trung Qu?c
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 400-3GES
- 25 %
Giá bán : 11.167.500đ
11.167.500đ
14.890.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN - TỪ CANZY CZ 400-2EB

Mã sản phẩm : CZ 400-2EB
BẾP ĐIỆN - TỪ CANZY CZ 400-2EB
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ 400-2EB
- 25 %
Giá bán : 7.485.000đ
7.485.000đ
9.980.000đ
-25%

Bếp từ Canzy CZ400-2GB

Mã sản phẩm : CZ400-2GB
Bếp từ Canzy CZ400-2GB
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ400-2GB
- 25 %
Giá bán : 7.485.000đ
7.485.000đ
9.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ-500-2IH

Mã sản phẩm : CZ-500-2IH
Bếp điện từ Canzy CZ-500-2IH
Xuất xứ : Trung Qu?c
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-500-2IH
- 25 %
Giá bán : 10.485.000đ
10.485.000đ
13.980.000đ
-25%

Bếp điện từ CANZY CZ-500-2IDH

Mã sản phẩm : CZ-500-2IDH
Bếp điện từ CANZY CZ-500-2IDH
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ-500-2IDH
- 25 %
Giá bán : 10.417.500đ
10.417.500đ
13.890.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ 400 2EGB

Mã sản phẩm : CZ 400 2EGB
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ 400 2EGB
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 400 2EGB
- 25 %
Giá bán : 7.485.000đ
7.485.000đ
9.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 500-2ID

Mã sản phẩm : CZ 500-2ID
Bếp điện từ Canzy CZ 500-2ID
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 500-2ID
- 25 %
Giá bán : 10.485.000đ
10.485.000đ
13.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IGB

Mã sản phẩm : CZ 500-3IGB
Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IGB
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ 500-3IGB
- 25 %
Giá bán : 12.735.000đ
12.735.000đ
16.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIA

Mã sản phẩm : CZ 600-3GIA
Bếp điện từ Canzy CZ 600-3GIA
Xuất xứ : MALAYSIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 600-3GIA
- 25 %
Giá bán : 17.235.000đ
17.235.000đ
22.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IHL

Mã sản phẩm : CZ 500-3IHL
Bếp điện từ Canzy CZ 500-3IHL
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 500-3IHL
- 25 %
Giá bán : 12.660.000đ
12.660.000đ
16.880.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ600-3GIH

Mã sản phẩm : CZ600-3GIH
Bếp điện từ Canzy CZ600-3GIH
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ600-3GIH
- 25 %
Giá bán : 16.485.000đ
16.485.000đ
21.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIH

Mã sản phẩm : CZ 600-2GIH
Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIH
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ 600-2GIH
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ-3GA

Mã sản phẩm : CZ-3GA
Bếp điện từ Canzy CZ-3GA
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ-3GA
- 25 %
Giá bán : 12.510.000đ
12.510.000đ
16.680.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIB

Mã sản phẩm : CZ 600-2GIB
Bếp điện từ Canzy CZ 600-2GIB
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 600-2GIB
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ-323IH

Mã sản phẩm : CZ-323IH
Bếp điện từ Canzy CZ-323IH
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ-323IH
- 25 %
Giá bán : 18.735.000đ
18.735.000đ
24.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ QD02

Mã sản phẩm : CZ QD02
Bếp điện từ Canzy CZ QD02
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ QD02
- 25 %
Giá bán : 20.985.000đ
20.985.000đ
27.980.000đ
-25%

Bếp từ đa điểm Canzy CZ QD03

Mã sản phẩm : CZ QD03
Bếp từ đa điểm Canzy CZ QD03
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CZ QD03
- 25 %
Giá bán : 22.485.000đ
22.485.000đ
29.980.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ 620

Mã sản phẩm : CZ 620
Bếp điện từ Canzy CZ 620
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 620
- 25 %
Giá bán : 14.175.000đ
14.175.000đ
18.900.000đ
-25%

Bếp điện từ CZ-720IB

Mã sản phẩm : CZ-720IB
Bếp điện từ CZ-720IB
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-720IB
- 25 %
Giá bán : 12.667.500đ
12.667.500đ
16.890.000đ
-25%

Bếp điện từ Canzy CZ-720SR

Mã sản phẩm : CZ-720SR
Bếp điện từ Canzy CZ-720SR
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-720SR
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

Bếp từ Canzy CZ QH02

Mã sản phẩm : CZ QH02
Bếp từ Canzy CZ QH02
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ QH02
- 25 %
Giá bán : 18.735.000đ
18.735.000đ
24.980.000đ
-25%

Bếp hồng ngoại Canzy CZ-72CBS/LUXURY

Mã sản phẩm : CZ-72CBS/LUXURY
Bếp hồng ngoại Canzy CZ-72CBS/LUXURY
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-72CBS/LUXURY
- 25 %
Giá bán : 18.735.000đ
18.735.000đ
24.980.000đ
-25%

Bếp từ đôi Canzy CZ-72IBS/Luxury

Mã sản phẩm : CZ-72IBS/Luxury
Bếp từ đôi Canzy CZ-72IBS/Luxury
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-72IBS/Luxury
- 25 %
Giá bán : 18.735.000đ
18.735.000đ
24.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX823G

Mã sản phẩm : CZ MIX823G
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX823G
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ MIX823G
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ IG822

Mã sản phẩm : CZ IG822
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ IG822
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ IG822
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ II822

Mã sản phẩm : CZ II822
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ II822
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ II822
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ IB822

Mã sản phẩm : CZ IB822
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ IB822
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ IB822
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 834

Mã sản phẩm : CZ MIX 834
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 834
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ MIX 834
- 25 %
Giá bán : 17.235.000đ
17.235.000đ
22.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 833

Mã sản phẩm : CZ MIX 833
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 833
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ MIX 833
- 25 %
Giá bán : 18.735.000đ
18.735.000đ
24.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 823S

Mã sản phẩm : CZ MIX 823S
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 823S
Xuất xứ : Italy
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ MIX 823S
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
-25%

BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 823

Mã sản phẩm : CZ MIX 823
BẾP ĐIỆN TỪ CANZY CZ MIX 823
Xuất xứ : Italy
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ MIX 823
- 25 %
Giá bán : 14.985.000đ
14.985.000đ
19.980.000đ
12 Next