Home CHẬU VÀ VÒI CHẬU FAGOR

Danh mục sản phẩm

CHẬU VÀ VÒI CHẬU FAGOR

VÒI RỬA CHÉN BÁT FAGOR GCB-CR

Mã sản phẩm : GCB-CR
VÒI RỬA CHÉN BÁT FAGOR GCB-CR
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : GCB-CR
- 0 %
Giá bán : 2.850.000đ
2.850.000đ

VÒI RỬA CHÉN BÁT FAGOR GCB-CR

Mã sản phẩm : GCB-CR
VÒI RỬA CHÉN BÁT FAGOR GCB-CR
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : GCB-CR
- 0 %
Giá bán : 2.850.000đ
2.850.000đ

Vòi rửa bát Fagor GCA-CR

Mã sản phẩm : GCA-CR
Vòi rửa bát Fagor GCA-CR
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : GCA-CR
- 0 %
Giá bán : 3.400.000đ
3.400.000đ

VÒI RỬA BÁT FAGOR GJ-CCR

Mã sản phẩm : GCJ-CR
VÒI RỬA BÁT FAGOR GJ-CCR
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : GCJ-CR
- 0 %
Giá bán : 2.850.000đ
2.850.000đ

Chậu & Vòi nhà bếp 2FBE33

Mã sản phẩm : 2FBE33
Chậu & Vòi nhà bếp 2FBE33
Xuất xứ : THAILLAND
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 2FBE33
- 0 %
Giá bán : 4.400.000đ
4.400.000đ

Chậu & Vòi nhà bếp 2FBE41

Mã sản phẩm : 2FBE41
Chậu & Vòi nhà bếp 2FBE41
Xuất xứ : THAILLAND
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 2FBE41
- 0 %
Giá bán : 4.700.000đ
4.700.000đ

Chậu rửa bát Fagor 2FBE 40-40

Mã sản phẩm : 2FBE 40-40
Chậu rửa bát Fagor 2FBE 40-40
Xuất xứ : THAILLAND
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 2FBE 40-40
- 0 %
Giá bán : 5.000.000đ
5.000.000đ

CHẬU RỬA BÁT FAGOR 2FBE 50-40

Mã sản phẩm : 2FBE 50-40
CHẬU RỬA BÁT FAGOR 2FBE 50-40
Xuất xứ : THAILLAND
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 2FBE 50-40
- 0 %
Giá bán : 6.350.000đ
6.350.000đ

Chậu rửa bát Fagor OKP-2B

Mã sản phẩm :
Chậu rửa bát Fagor OKP-2B
Xuất xứ : THAILLAND
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 0 %
Giá bán : 4.800.000đ
4.800.000đ

CHẬU OKP-2B1D

Mã sản phẩm : OKP-2B1D
CHẬU OKP-2B1D
Xuất xứ : THAILLAND
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : OKP-2B1D
- 0 %
Giá bán : 7.700.000đ
7.700.000đ

Chậu rửa bát FAGOR 2FBE33X2B

Mã sản phẩm : 2FBE33X2B
Chậu rửa bát FAGOR 2FBE33X2B
Xuất xứ : THAILLAND
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 2FBE33X2B
- 0 %
Giá bán : 6.300.000đ
6.300.000đ