Home LÒ NƯỚNG + LÒ VI SÓNG FAGOR

Danh mục sản phẩm

LÒ NƯỚNG + LÒ VI SÓNG FAGOR

LÒ VI SÓNG ĐỘC LẬP FAGOR SPOUT-28UV

Mã sản phẩm : SPOUT-28UV
LÒ VI SÓNG ĐỘC LẬP FAGOR SPOUT-28UV
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : SPOUT-28UV
- 0 %
Giá bán : 11.950.000đ
11.950.000đ

Lò vi sóng độc lập FAGOR MO-25DGM

Mã sản phẩm : MO-25DGM
Lò vi sóng độc lập FAGOR MO-25DGM
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : MO-25DGM
- 0 %
Giá bán : 5.400.000đ
5.400.000đ

Lò vi sóng Fagor MO 23 DG

Mã sản phẩm : MO 23 DG
Lò vi sóng Fagor MO 23 DG
Xuất xứ : SPAIN
Tình trạng :
Mã sản phẩm : MO 23 DG
- 0 %
Giá bán : 6.600.000đ
6.600.000đ

Lò vi sóng Fagor MWB 23AEX

Mã sản phẩm : MWB 23AEX
Lò vi sóng Fagor MWB 23AEX
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : MWB 23AEX
- 0 %
Giá bán : 9.500.000đ
9.500.000đ

Lò vi sóng Fagor MWB-23A EGX

Mã sản phẩm : MWB-23A EGX
Lò vi sóng Fagor MWB-23A EGX
Xuất xứ : ??C
Tình trạng :
Mã sản phẩm : MWB-23A EGX
- 0 %
Giá bán : 18.700.000đ
18.700.000đ

Lò vi sóng kèm nướng âm tủ FAGOR MWB-245A GEX

Mã sản phẩm : MWB-245A GEX
Lò vi sóng kèm nướng âm tủ FAGOR MWB-245A GEX
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : MWB-245A GEX
- 0 %
Giá bán : 26.750.000đ
26.750.000đ

LÒ VI SÓNG FAGOR MWB - 580BTCX

Mã sản phẩm : MWB - 580BTCX
LÒ VI SÓNG FAGOR MWB - 580BTCX
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : MWB - 580BTCX
- 0 %
Giá bán : 37.900.000đ
37.900.000đ

Bếp tủ liền lò Fagor 3CF540SI/BUT

Mã sản phẩm : 3CF540SI/BUT
Bếp tủ liền lò Fagor 3CF540SI/BUT
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 3CF540SI/BUT
- 0 %
Giá bán : 24.950.000đ
24.950.000đ

LÒ NƯỚNG FAGOR 6H 114AX

Mã sản phẩm : 6H 114AX
LÒ NƯỚNG FAGOR 6H 114AX
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 6H 114AX
- 0 %
Giá bán : 16.950.000đ
16.950.000đ

LÒ NƯỚNG FAGOR 6H - 580BTCX

Mã sản phẩm : 6H - 580BTCX
LÒ NƯỚNG FAGOR 6H - 580BTCX
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 6H - 580BTCX
- 0 %
Giá bán : 41.050.000đ
41.050.000đ

LÒ NƯỚNG FAGOR 6H - 570BTCX

Mã sản phẩm : 6H - 570BTCX
LÒ NƯỚNG FAGOR 6H - 570BTCX
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 6H - 570BTCX
- 0 %
Giá bán : 41.700.000đ
41.700.000đ

Lò nướng siêu năng FAGOR 6H-175BX

Mã sản phẩm : 6H-175BX
Lò nướng siêu năng FAGOR 6H-175BX
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 6H-175BX
- 0 %
Giá bán : 20.500.000đ
20.500.000đ

LÒ NƯỚNG FAGOR 6H-196 AX

Mã sản phẩm : 6H-196 AX
LÒ NƯỚNG FAGOR 6H-196 AX
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 6H-196 AX
- 0 %
Giá bán : 22.900.000đ
22.900.000đ

Lò nướng đa năng Fagor 6H-545 BX

Mã sản phẩm : 6H-545 BX
Lò nướng đa năng Fagor 6H-545 BX
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 6H-545 BX
- 0 %
Giá bán : 33.900.000đ
33.900.000đ

Lò Nướng Tự làm sạch Nhiệt phân 6H-760BX

Mã sản phẩm : 6H-760BX
Lò Nướng Tự làm sạch Nhiệt phân 6H-760BX
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 6H-760BX
- 0 %
Giá bán : 38.500.000đ
38.500.000đ