Home MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA

Danh mục sản phẩm

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA
-10%

Máy hút mùi Elica Audrey

Mã sản phẩm : Audrey
Máy hút mùi Elica Audrey
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : Audrey
- 10 %
Giá bán : 56.610.000đ
56.610.000đ
62.900.000đ
-10%

Máy hút mùi ELICA FLAT GLASS 60

Mã sản phẩm : FLAT GLASS 60
Máy hút mùi ELICA FLAT GLASS 60
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : FLAT GLASS 60
- 10 %
Giá bán : 7.785.000đ
7.785.000đ
8.650.000đ
-10%

Máy hút mùi ELICA FLAT GLASS 90

Mã sản phẩm : FLAT GLASS 90
Máy hút mùi ELICA FLAT GLASS 90
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : FLAT GLASS 90
- 10 %
Giá bán : 8.370.000đ
8.370.000đ
9.300.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CIRCUS 60

Mã sản phẩm : CIRCUS 60
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CIRCUS 60
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CIRCUS 60
- 10 %
Giá bán : 7.470.000đ
7.470.000đ
8.300.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA TRENDY 60

Mã sản phẩm : TRENDY 60
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA TRENDY 60
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : TRENDY 60
- 10 %
Giá bán : 12.420.000đ
12.420.000đ
13.800.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA JOY BLACK

Mã sản phẩm : JOY BLACK
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA JOY BLACK
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : JOY BLACK
- 10 %
Giá bán : 15.030.000đ
15.030.000đ
16.700.000đ
-10%

Máy hút mùi Elica PRO EUROPA 150

Mã sản phẩm : PRO EUROPA 150
Máy hút mùi Elica PRO EUROPA 150
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : PRO EUROPA 150
- 10 %
Giá bán : 56.250.000đ
56.250.000đ
62.500.000đ
-10%

Máy hút mùi Elica 35CC DYNAMIQUE

Mã sản phẩm : 35CC DYNAMIQUE
Máy hút mùi Elica 35CC DYNAMIQUE
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : 35CC DYNAMIQUE
- 10 %
Giá bán : 41.580.000đ
41.580.000đ
46.200.000đ
-10%

Máy hút mùi SPACE

Mã sản phẩm : SPACE
Máy hút mùi SPACE
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : SPACE
- 10 %
Giá bán : 38.430.000đ
38.430.000đ
42.700.000đ
-10%

Máy hút mùi Elica PLATINUM

Mã sản phẩm : PLATINUM
Máy hút mùi Elica PLATINUM
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : PLATINUM
- 10 %
Giá bán : 39.420.000đ
39.420.000đ
43.800.000đ
-10%

MÁY HÚT MÙI ELICA HORIZONTE

Mã sản phẩm : HORIZONTE
MÁY HÚT MÙI ELICA HORIZONTE
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : HORIZONTE
- 10 %
Giá bán : 43.650.000đ
43.650.000đ
48.500.000đ
-10%

Máy hút mùi Elica TIFFANY

Mã sản phẩm : Elica TIFFANY
Máy hút mùi Elica TIFFANY
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : Elica TIFFANY
- 10 %
Giá bán : 5.220.000đ
5.220.000đ
5.800.000đ
-10%

Máy hút mùi ELica Ico

Mã sản phẩm : ELica Ico
Máy hút mùi ELica Ico
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : ELica Ico
- 10 %
Giá bán : 5.670.000đ
5.670.000đ
6.300.000đ
-10%

Máy hút mùi ELICA STAR IX/F 47

Mã sản phẩm : STAR IX/F 47
Máy hút mùi ELICA STAR IX/F 47
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : STAR IX/F 47
- 10 %
Giá bán : 5.490.000đ
5.490.000đ
6.100.000đ
-10%

Máy hút mùi CLOUD NINE

Mã sản phẩm : CLOUD NINE
Máy hút mùi CLOUD NINE
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CLOUD NINE
- 10 %
Giá bán : 61.200.000đ
61.200.000đ
68.000.000đ
-10%

Máy hút mùi ELICA SEASHELL

Mã sản phẩm : SEASHELL
Máy hút mùi ELICA SEASHELL
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : SEASHELL
- 10 %
Giá bán : 76.950.000đ
76.950.000đ
85.500.000đ
-10%

Máy hút mùi Elica ADAGIO 120

Mã sản phẩm : ADAGIO 120
Máy hút mùi Elica ADAGIO 120
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : ADAGIO 120
- 10 %
Giá bán : 101.250.000đ
101.250.000đ
112.500.000đ
-10%

Máy hút mùi Elica ADAGIO 90

Mã sản phẩm : ADAGIO 90
Máy hút mùi Elica ADAGIO 90
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : ADAGIO 90
- 10 %
Giá bán : 88.200.000đ
88.200.000đ
98.000.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CONCORDE 60 ( ĐEN )

Mã sản phẩm :
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CONCORDE 60 ( ĐEN )
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 10 %
Giá bán : 4.050.000đ
4.050.000đ
4.500.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CONCORDE 70 ( inox )

Mã sản phẩm :
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CONCORDE 70 ( inox )
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 10 %
Giá bán : 4.680.000đ
4.680.000đ
5.200.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA SWEET UMBER/F/85

Mã sản phẩm : SWEET UMBER/F/85
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA SWEET UMBER/F/85
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : SWEET UMBER/F/85
- 10 %
Giá bán : 25.830.000đ
25.830.000đ
28.700.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CIRCUS 90

Mã sản phẩm : CIRCUS 90
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA CIRCUS 90
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CIRCUS 90
- 10 %
Giá bán : 8.460.000đ
8.460.000đ
9.400.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA TRENDY 90

Mã sản phẩm : TRENDY 90
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA TRENDY 90
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : TRENDY 90
- 10 %
Giá bán : 13.680.000đ
13.680.000đ
15.200.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA HIDDEN 60

Mã sản phẩm : ELICA HIDDEN 60
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA HIDDEN 60
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : ELICA HIDDEN 60
- 10 %
Giá bán : 15.075.000đ
15.075.000đ
16.750.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA HIDDEN 90

Mã sản phẩm : ELICA HIDDEN 90
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA HIDDEN 90
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : ELICA HIDDEN 90
- 10 %
Giá bán : 17.010.000đ
17.010.000đ
18.900.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA ELITE GRIX 60

Mã sản phẩm :
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA ELITE GRIX 60
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 10 %
Giá bán : 5.040.000đ
5.040.000đ
5.600.000đ
-20%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELITE GRIX 90

Mã sản phẩm :
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELITE GRIX 90
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 20 %
Giá bán : 5.200.000đ
5.200.000đ
6.500.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA ELITE GRVT 60

Mã sản phẩm :
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA ELITE GRVT 60
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 10 %
Giá bán : 6.120.000đ
6.120.000đ
6.800.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA ELITE GRVT 90

Mã sản phẩm : ELITE GRVT 90
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA ELITE GRVT 90
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : ELITE GRVT 90
- 10 %
Giá bán : 8.010.000đ
8.010.000đ
8.900.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA IGLOO

Mã sản phẩm : ELICA IGLOO
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA IGLOO
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : ELICA IGLOO
- 10 %
Giá bán : 17.640.000đ
17.640.000đ
19.600.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA GALAXY ISLAND

Mã sản phẩm : GALAXY ISLAND
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA GALAXY ISLAND
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : GALAXY ISLAND
- 10 %
Giá bán : 38.250.000đ
38.250.000đ
42.500.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA NUAGE

Mã sản phẩm : ELICA NUAGE
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA NUAGE
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : ELICA NUAGE
- 10 %
Giá bán : 36.450.000đ
36.450.000đ
40.500.000đ
-10%

MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA LOL IX/A/90

Mã sản phẩm : ELICA LOL IX/A/90
MÁY HÚT KHỬ MÙI ELICA LOL IX/A/90
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : ELICA LOL IX/A/90
- 10 %
Giá bán : 13.365.000đ
13.365.000đ
14.850.000đ
12 Next