Home MÁY HÚT MÙI CANZY

Danh mục sản phẩm

MÁY HÚT MÙI CANZY
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-2060I

Mã sản phẩm : CZ-2060I
Máy hút mùi Canzy CZ-2060I
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-2060I
- 25 %
Giá bán : 2.685.000đ
2.685.000đ
3.580.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ 2070I

Mã sản phẩm : CZ 2070I
Máy hút mùi Canzy CZ 2070I
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 2070I
- 25 %
Giá bán : 2.760.000đ
2.760.000đ
3.680.000đ
-25%

Máy Hút Mùi Cổ Điển Canzy CZ 2060B

Mã sản phẩm : CZ 2060B
Máy Hút Mùi Cổ Điển Canzy CZ 2060B
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 2060B
- 25 %
Giá bán : 2.535.000đ
2.535.000đ
3.380.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ CO 70I

Mã sản phẩm : CZ CO 70I
Máy hút mùi Canzy CZ CO 70I
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ CO 70I
- 25 %
Giá bán : 2.460.000đ
2.460.000đ
3.280.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ CO 60I

Mã sản phẩm : CZ CO 60I
Máy hút mùi Canzy CZ CO 60I
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ CO 60I
- 25 %
Giá bán : 2.385.000đ
2.385.000đ
3.180.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 70B

Mã sản phẩm : CANZY CZ 60B
MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 70B
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CANZY CZ 60B
- 25 %
Giá bán : 2.385.000đ
2.385.000đ
3.180.000đ
-25%

Máy hút khói khử mùi Canzy CZ CO 60B

Mã sản phẩm : CZ CO 60B
Máy hút khói khử mùi Canzy CZ CO 60B
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ CO 60B
- 25 %
Giá bán : 2.310.000đ
2.310.000đ
3.080.000đ
-25%

Máy hút khói khử mùi Canzy CZ 7002 SYP

Mã sản phẩm : CZ 7002 SYP
Máy hút khói khử mùi Canzy CZ 7002 SYP
Xuất xứ : MALAYSIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 7002 SYP
- 25 %
Giá bán : 2.910.000đ
2.910.000đ
3.880.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-6002

Mã sản phẩm : CZ-6002
MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-6002
Xuất xứ : MALAYSIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-6002
- 25 %
Giá bán : 2.760.000đ
2.760.000đ
3.680.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-7002G

Mã sản phẩm : CZ-7002G
Máy hút mùi Canzy CZ-7002G
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-7002G
- 25 %
Giá bán : 2.985.000đ
2.985.000đ
3.980.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 70WY

Mã sản phẩm : CZ 70WY
MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 70WY
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 70WY
- 25 %
Giá bán : 2.760.000đ
2.760.000đ
3.680.000đ
-25%

Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ-70WR

Mã sản phẩm : CZ-70WR
Máy hút mùi cổ điển Canzy CZ-70WR
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-70WR
- 25 %
Giá bán : 2.760.000đ
2.760.000đ
3.680.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 70D1

Mã sản phẩm : CZ 70D1
MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 70D1
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 70D1
- 25 %
Giá bán : 4.410.000đ
4.410.000đ
5.880.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-3388-90

Mã sản phẩm : CZ-3388-90
Máy hút mùi Canzy CZ-3388-90
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-3388-90
- 25 %
Giá bán : 5.160.000đ
5.160.000đ
6.880.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-3388-70

Mã sản phẩm : CZ-3388-70
Máy hút mùi Canzy CZ-3388-70
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-3388-70
- 25 %
Giá bán : 5.010.000đ
5.010.000đ
6.680.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY DELUXE 90A

Mã sản phẩm : CZ DELUXE 70
MÁY HÚT MÙI CANZY DELUXE 90A
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ DELUXE 70
- 25 %
Giá bán : 5.160.000đ
5.160.000đ
6.880.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY DELUXE 70

Mã sản phẩm : CZ DELUXE 70
MÁY HÚT MÙI CANZY DELUXE 70
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ DELUXE 70
- 25 %
Giá bán : 5.010.000đ
5.010.000đ
6.680.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ 0390

Mã sản phẩm : CZ 0390
Máy hút mùi Canzy CZ 0390
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 0390
- 25 %
Giá bán : 5.310.000đ
5.310.000đ
7.080.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ 0370

Mã sản phẩm : CZ 0370
Máy hút mùi Canzy CZ 0370
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 0370
- 25 %
Giá bán : 5.160.000đ
5.160.000đ
6.880.000đ
-25%

Máy hút mùi ống khói Canzy CZ-0490

Mã sản phẩm : CZ-0490
Máy hút mùi ống khói Canzy CZ-0490
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-0490
- 25 %
Giá bán : 5.910.000đ
5.910.000đ
7.880.000đ
-25%

Máy hút mùi ống khói Canzy CZ-0470

Mã sản phẩm : CZ-0470
Máy hút mùi ống khói Canzy CZ-0470
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-0470
- 25 %
Giá bán : 5.760.000đ
5.760.000đ
7.680.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-D700

Mã sản phẩm : CZ-D900
Máy hút mùi Canzy CZ-D700
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-D900
- 25 %
Giá bán : 7.335.000đ
7.335.000đ
9.780.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-D900

Mã sản phẩm : CZ-D900
Máy hút mùi Canzy CZ-D900
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-D900
- 25 %
Giá bán : 7.485.000đ
7.485.000đ
9.980.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-609

Mã sản phẩm : CZ-609
MÁY HÚT MÙI CANZY CZ-609
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-609
- 25 %
Giá bán : 7.035.000đ
7.035.000đ
9.380.000đ
-25%

Máy hút mùi ống khói CANZY CZ 607

Mã sản phẩm : CZ 607
Máy hút mùi ống khói CANZY CZ 607
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 607
- 25 %
Giá bán : 6.960.000đ
6.960.000đ
9.280.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-990

Mã sản phẩm : CZ-990
Máy hút mùi Canzy CZ-990
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-990
- 25 %
Giá bán : 7.035.000đ
7.035.000đ
9.380.000đ
-25%

MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 970

Mã sản phẩm : CZ 970
MÁY HÚT MÙI CANZY CZ 970
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ 970
- 25 %
Giá bán : 6.960.000đ
6.960.000đ
9.280.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-H09

Mã sản phẩm : CZ-H09
Máy hút mùi Canzy CZ-H09
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-H09
- 25 %
Giá bán : 10.485.000đ
10.485.000đ
13.980.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-B09

Mã sản phẩm : CZ-B09
Máy hút mùi Canzy CZ-B09
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-B09
- 25 %
Giá bán : 9.735.000đ
9.735.000đ
12.980.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-B07

Mã sản phẩm : CZ-B07
Máy hút mùi Canzy CZ-B07
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-B07
- 25 %
Giá bán : 9.435.000đ
9.435.000đ
12.580.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-SA06

Mã sản phẩm : CZ-SA06
Máy hút mùi Canzy CZ-SA06
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-SA06
- 25 %
Giá bán : 12.292.500đ
12.292.500đ
16.390.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ-SB08

Mã sản phẩm : CZ-SB08
Máy hút mùi Canzy CZ-SB08
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ-SB08
- 25 %
Giá bán : 16.485.000đ
16.485.000đ
21.980.000đ
-25%

Máy hút mùi Canzy CZ S08

Mã sản phẩm : CZ S08
Máy hút mùi Canzy CZ S08
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : CZ S08
- 25 %
Giá bán : 14.235.000đ
14.235.000đ
18.980.000đ
12 Next