Home MÁY HÚT MÙI MALLOCA

Danh mục sản phẩm

MÁY HÚT MÙI MALLOCA
-15%

MÁY HÚT MC 1090

Mã sản phẩm : MC 1090
MÁY HÚT MC 1090
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : MC 1090
- 15 %
Giá bán : 7.905.000đ
7.905.000đ
9.300.000đ
-15%

MÁY HÚT H116.6

Mã sản phẩm : H116.6
MÁY HÚT H116.6
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H116.6
- 15 %
Giá bán : 5.992.500đ
5.992.500đ
7.050.000đ
-15%

MÁY HÚT H204.6

Mã sản phẩm : H204.6
MÁY HÚT H204.6
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H204.6
- 15 %
Giá bán : 4.020.500đ
4.020.500đ
4.730.000đ
-15%

MÁY HÚT H116.7

Mã sản phẩm : H116.7
MÁY HÚT H116.7
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H116.7
- 15 %
Giá bán : 6.757.500đ
6.757.500đ
7.950.000đ
-15%

MÁY HÚT LATINA-K500F

Mã sản phẩm : LATINA-K500F
MÁY HÚT LATINA-K500F
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : LATINA-K500F
- 15 %
Giá bán : 19.125.000đ
19.125.000đ
22.500.000đ
-15%

MÁY HÚT JOINT-I900A

Mã sản phẩm : JOINT-I900A
MÁY HÚT JOINT-I900A
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : JOINT-I900A
- 15 %
Giá bán : 26.775.000đ
26.775.000đ
31.500.000đ
-15%

MÁY HÚT LIFT-K6008

Mã sản phẩm : LIFT-K6008
MÁY HÚT LIFT-K6008
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : LIFT-K6008
- 15 %
Giá bán : 38.675.000đ
38.675.000đ
45.500.000đ
-15%

MÁY HÚT F870B

Mã sản phẩm : F870B
MÁY HÚT F870B
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : F870B
- 15 %
Giá bán : 2.465.000đ
2.465.000đ
2.900.000đ
-15%

MÁY HÚT H395

Mã sản phẩm : H395
MÁY HÚT H395
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H395
- 15 %
Giá bán : 3.867.500đ
3.867.500đ
4.550.000đ
-15%

MÁY HÚT H342.9 New

Mã sản phẩm : H342.9 New
MÁY HÚT H342.9 New
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H342.9 New
- 15 %
Giá bán : 4.675.000đ
4.675.000đ
5.500.000đ
-15%

MÁY HÚT H342.7 New

Mã sản phẩm : H342.7 New
MÁY HÚT H342.7 New
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H342.7 New
- 15 %
Giá bán : 4.394.500đ
4.394.500đ
5.170.000đ
-15%

MÁY HÚT CLASSIC H107

Mã sản phẩm : H107
MÁY HÚT CLASSIC H107
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H107
- 15 %
Giá bán : 3.187.500đ
3.187.500đ
3.750.000đ
-15%

MÁY HÚT CLASSIC H107 W

Mã sản phẩm : H107 W
MÁY HÚT CLASSIC H107 W
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H107 W
- 15 %
Giá bán : 2.932.500đ
2.932.500đ
3.450.000đ
-15%

Máy hút khử mùi classic H107 B

Mã sản phẩm : H107 B
Máy hút khử mùi classic H107 B
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : H107 B
- 15 %
Giá bán : 2.932.500đ
2.932.500đ
3.450.000đ
-15%

OUTLINE – I240F

Mã sản phẩm : I240F
OUTLINE – I240F
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I240F
- 15 %
Giá bán : 31.875.000đ
31.875.000đ
37.500.000đ
-15%

SPHERA WHITE I001W

Mã sản phẩm : I001W
SPHERA WHITE I001W
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I001W
- 15 %
Giá bán : 28.475.000đ
28.475.000đ
33.500.000đ
-15%

GEMINI BLACK – I235F

Mã sản phẩm : I235F
GEMINI BLACK – I235F
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I235F
- 15 %
Giá bán : 33.575.000đ
33.575.000đ
39.500.000đ
-15%

SECRET WHITE – I510W

Mã sản phẩm : I510W
SECRET WHITE – I510W
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I510W
- 15 %
Giá bán : 31.875.000đ
31.875.000đ
37.500.000đ
-15%

SECRET BLACK – I510B

Mã sản phẩm : I510B
SECRET BLACK – I510B
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I510B
- 15 %
Giá bán : 31.875.000đ
31.875.000đ
37.500.000đ
-15%

SPARK-I540F

Mã sản phẩm : I540F
SPARK-I540F
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I540F
- 15 %
Giá bán : 31.025.000đ
31.025.000đ
36.500.000đ
-15%

FLY-I590A

Mã sản phẩm : I590A
FLY-I590A
Xuất xứ : ITALYA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I590A
- 15 %
Giá bán : 59.925.000đ
59.925.000đ
70.500.000đ
-15%

MOON – I230F

Mã sản phẩm : I230F
MOON – I230F
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I230F
- 15 %
Giá bán : 21.675.000đ
21.675.000đ
25.500.000đ
-15%

SPHERA CHROME I001C

Mã sản phẩm : I001C
SPHERA CHROME I001C
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng :
Mã sản phẩm : I001C
- 15 %
Giá bán : 39.525.000đ
39.525.000đ
46.500.000đ
-15%

Máy Hút Mùi Khử Mùi Ống Khói CPV-90X

Mã sản phẩm : CPV-90X
Máy Hút Mùi Khử Mùi Ống Khói CPV-90X
Xuất xứ : malaysia
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CPV-90X
- 15 %
Giá bán : 11.475.000đ
11.475.000đ
13.500.000đ
-15%

Máy hút khử mùi Malloca KITE BLACK – K200B

Mã sản phẩm : KITE BLACK – K200B
Máy hút khử mùi Malloca KITE BLACK – K200B
Xuất xứ : ytalia
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : KITE BLACK – K200B
- 15 %
Giá bán : 22.525.000đ
22.525.000đ
26.500.000đ
-15%

MÁY HÚT MÙI MALLOCA KITE WHITE K200W

Mã sản phẩm : KITE WHITE K200W
MÁY HÚT MÙI MALLOCA KITE WHITE K200W
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : KITE WHITE K200W
- 15 %
Giá bán : 21.675.000đ
21.675.000đ
25.500.000đ
-15%

Máy hút khử mùi Malloca MC 9039B

Mã sản phẩm : MC 9039B
Máy hút khử mùi Malloca MC 9039B
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : MC 9039B
- 15 %
Giá bán : 14.212.000đ
14.212.000đ
16.720.000đ
-15%

Máy hút khử mùi Malloca CIRCEO-K9998

Mã sản phẩm : CIRCEO-K9998
Máy hút khử mùi Malloca CIRCEO-K9998
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : CIRCEO-K9998
- 15 %
Giá bán : 14.875.000đ
14.875.000đ
17.500.000đ
-15%

Máy hút khử mùi MC 9078-700

Mã sản phẩm : MC 9078-700
Máy hút khử mùi MC 9078-700
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : MC 9078-700
- 15 %
Giá bán : 9.095.000đ
9.095.000đ
10.700.000đ
-15%

Máy hút khử mùi MC 9085-900LCD

Mã sản phẩm : 9085-900LCD
Máy hút khử mùi MC 9085-900LCD
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 9085-900LCD
- 15 %
Giá bán : 11.220.000đ
11.220.000đ
13.200.000đ
-15%

Máy hút khử mùi Malloca MC-9081-NEW(750)

Mã sản phẩm : MC-9081-NEW(750)
Máy hút khử mùi Malloca MC-9081-NEW(750)
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : MC-9081-NEW(750)
- 15 %
Giá bán : 10.030.000đ
10.030.000đ
11.800.000đ
-15%

Máy hút mùi Malloca MC-9081-NEW(900)

Mã sản phẩm : MC-9081-NEW(900)
Máy hút mùi Malloca MC-9081-NEW(900)
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : MC-9081-NEW(900)
- 15 %
Giá bán : 11.220.000đ
11.220.000đ
13.200.000đ
-15%

Máy hút mùi Malloca MC 9098 NEW

Mã sản phẩm : MC 9098 NEW
Máy hút mùi Malloca MC 9098 NEW
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : MC 9098 NEW
- 15 %
Giá bán : 10.625.000đ
10.625.000đ
12.500.000đ
12 Next