Home Máy rửa - Máy sấy bát

Danh mục sản phẩm

Máy rửa - Máy sấy bát

VENUS DV01

Mã sản phẩm : VENUS DV01
VENUS DV01
Xuất xứ : 0
Tình trạng : 0
Mã sản phẩm : VENUS DV01
- 0 %
Giá bán : 35.850.000đ
35.850.000đ

SOFIA DV02

Mã sản phẩm : SOFIA DV02
SOFIA DV02
Xuất xứ : 0
Tình trạng : 0
Mã sản phẩm : SOFIA DV02
- 0 %
Giá bán : 29.897.000đ
29.897.000đ

SOFIA DV02

Mã sản phẩm : SOFIA DV02
SOFIA DV02
Xuất xứ : 0
Tình trạng : 0
Mã sản phẩm : SOFIA DV02
- 0 %
Giá bán : 29.897.000đ
29.897.000đ

SOFIA DV02

Mã sản phẩm : SOFIA DV02
SOFIA DV02
Xuất xứ : 0
Tình trạng : 0
Mã sản phẩm : SOFIA DV02
- 0 %
Giá bán : 29.897.000đ
29.897.000đ

Máy sấy bát GIOVANI G-802S

Mã sản phẩm : G-802S
Máy sấy bát GIOVANI G-802S
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : m?i
Mã sản phẩm : G-802S
- 0 %
Giá bán : 6.929.000đ
6.929.000đ

Máy rửa bát GIOVANI GD-STX3CL

Mã sản phẩm : GD-STX3CL
Máy rửa bát GIOVANI GD-STX3CL
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : m?i
Mã sản phẩm : GD-STX3CL
- 0 %
Giá bán : 36.189.000đ
36.189.000đ

Máy rửa bát GIOVANI GD-LVS375SX

Mã sản phẩm : GD-LVS375SX
Máy rửa bát GIOVANI GD-LVS375SX
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : m?i
Mã sản phẩm : GD-LVS375SX
- 0 %
Giá bán : 31.140.000đ
31.140.000đ

Máy rửa bát GIOVANI GD-LVS337SX

Mã sản phẩm : GD-LVS337SX
Máy rửa bát GIOVANI GD-LVS337SX
Xuất xứ : ITALIA
Tình trạng : m?i
Mã sản phẩm : GD-LVS337SX
- 0 %
Giá bán : 29.634.000đ
29.634.000đ
-15%

Máy rửa bát FAGOR 2LF-013IX

Mã sản phẩm : 2LF-013IX
Máy rửa bát FAGOR 2LF-013IX
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : 2LF-013IX
- 15 %
Giá bán : 25.925.000đ
25.925.000đ
30.500.000đ
-15%

MÁY RỬA BÁT FAGOR LVF-13X

Mã sản phẩm : LVF-13X
MÁY RỬA BÁT FAGOR LVF-13X
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : LVF-13X
- 15 %
Giá bán : 26.775.000đ
26.775.000đ
31.500.000đ
-15%

Máy rửa bát Malloca WQ7201P12-J

Mã sản phẩm : WQP12-J7201
Máy rửa bát Malloca WQ7201P12-J
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : WQP12-J7201
- 15 %
Giá bán : 16.022.500đ
16.022.500đ
18.850.000đ
-15%

MÁY RỬA BÁT MOLLACA WQP12-9242A

Mã sản phẩm : WQP12-9242A
MÁY RỬA BÁT MOLLACA WQP12-9242A
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : WQP12-9242A
- 15 %
Giá bán : 12.580.000đ
12.580.000đ
14.800.000đ
-15%

MÁY RỬA BÁT MOLLACA WQP12-J7227

Mã sản phẩm :
MÁY RỬA BÁT MOLLACA WQP12-J7227
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 15 %
Giá bán : 16.065.000đ
16.065.000đ
18.900.000đ
-15%

MÁY RỬA BÁT MALLOCA WQP12-J7225

Mã sản phẩm : WQP12-J7225
MÁY RỬA BÁT MALLOCA WQP12-J7225
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : WQP12-J7225
- 15 %
Giá bán : 16.065.000đ
16.065.000đ
18.900.000đ
-15%

MÁY RỬA BÁT MALLOCA WQP12-J7209N

Mã sản phẩm : WQP12-J7209N
MÁY RỬA BÁT MALLOCA WQP12-J7209N
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : WQP12-J7209N
- 15 %
Giá bán : 19.380.000đ
19.380.000đ
22.800.000đ
-15%

MÁY RỬA BÁT MALLOCA WQP12-J7223A

Mã sản phẩm : WQP12-J7223A
MÁY RỬA BÁT MALLOCA WQP12-J7223A
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm : WQP12-J7223A
- 15 %
Giá bán : 19.380.000đ
19.380.000đ
22.800.000đ
-20%

MÁY RỬA CHÉN EDSW 60IX

Mã sản phẩm :
MÁY RỬA CHÉN EDSW 60IX
Xuất xứ :
Tình trạng : Còn hàng
Mã sản phẩm :
- 20 %
Giá bán : 18.000.000đ
18.000.000đ
22.500.000đ